Gerbiami mokinių tėveliai, dėkojame Jums, kad kiekvienais metais daugelis paskiriate iki 2 procentų pajamų mokesčio dalies Piliakalnio progimnazijos, tai yra savo vaikų, reikmėms. Su Jūsų pagalba mes ir toliau stengsimės, kad progimnazija būtų gražesnė, modernesnė, saugesnė.

Alytaus Piliakalnio progimnazija (Jiezno g. 1) priima vaikus 2015–2016 mokslo metams į pirmąsias klases.

Alytaus Piliakalnio progimnazija – sveikatą stiprinanti mokykla.

Jiezno g. 1, LT-62265 Alytus Tel. (8 315) 79 858, faks. (8 315) 79 858

rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt

 

EIL. NR.VEIKLOS PAVADINIMASVYKDYMO DATAVIETA ATSAKINGI ASMENYS
1. Progimnazijos bibliotekos bei skaityklos paslaugos (knygų fondai, spaudiniai, kompiuteriai). Birželio 8 d. – liepos 17 d.
Rugpjūčio 17 d. – 31 d.
Progimnazijos biblioteka, skaitykla Julija Kochanskienė
2. Norintys sportuoti mokiniai gali naudotis sporto aikštele, progimnazija aprūpina kamuoliais. Birželio 8 - rugpjūčio 31 d. Mažojo futbolo aikštelė Reda Ledžienė
Danguolė Dudzienė
Julija Kochanskienė
3. Poezijos popietė progimnazijos skaitykloje „Lietuva – mūsų tėvynė“. Liepos 2 d. 9.00 val. Progimnazijos biblioteka, skaitykla Julija Kochanskienė
4. Pokalbis „Senosios bibliotekos knygos, kaip jas vertinu“. Liepos 16 d. 9.00 val. Progimnazijos biblioteka, skaitykla Julija Kochanskienė
5. Žaidžiame futbolą. Birželio 11 d. 9.00 val. Mažojo futbolo aikštelė Reda Ledžienė
6. Žygis į Pirmojo Alytaus piliakalnį. Rugpjūčio 27 d. 10.00 val. Pirmojo Alytaus piliakalnis Reda Ledžienė
7. Kompiuterinio piešinio konkursas „Vasaros įspūdžiai“ Rugpjūčio 26-27 d. 9.00 val. Informacinių technologijų kabinetas Danutė Marcinkevičienė

Parsisiųsti

Birželio 10 d. įvyko pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos pažymėjimų įteikimo šventė. Aštuntokai atsisveikino su savo pirmąja mokykla, juos mokiusiais mokytojais. Išeinantiems linkėjome gerai mokytis, būti veržliems, atsakingiems, atkakliai siekti savo tikslo.

  

Birželio 5 d. progimnazijos šeštokai keliavo po Vilniaus istorines vietas. Pirmiausia aplankė Bažnytinio paveldo muziejų, kuriame kruopščiai saugomas Vilniaus katedros lobynas.Gidė pasakojo, jog šis lobynas pradėtas kaupti tuojau po 1387 m. atlikto Lietuvos krikšto ir Vilniaus katedros įsteigimo. Pirmiausiai į jį pateko Gediminaičių Jogailos ir Vytauto bei jų žmonų dovanoti brangūs liturginiai reikmenys ir iš kitų šalių atsiųstos dovanos Lietuvos krikšto proga. Vilniaus katedros lobynas sukaupė gausią aukščiausio meninio lygio monstrancijų, bažnytinių taurių, relikvijorių ir kitų daiktų, dažniausiai pagamintų iš sidabro bei paauksuotų ir puoštų brangakmeniais, taip pat bažnytinių drabužių bei gobelenų kolekciją, kurią nuolat papildydavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų, garsiųjų didikų giminių atstovų (Goštautų, Tiškevičių, Pacų, Sapiegų), Vilniaus vyskupų (Radvilų, Vainų) dovanos didžiausiai Lietuvos šventovei. 

XVII a. viduryje per rusų ir švedų invaziją Vilniaus katedros lobynas labai nukentėjo. Istoriškai vertingiausia Lietuvos valdovų dovanotų katedrai brangenybių dalis iš Vilniaus katedros buvo Nerimi gabenama į Karaliaučių. Rusų kariuomenė netoli Vilniaus užtiko gabenamą lobį ir Rusijos caro kareiviai bei talkininkai kazokai išsidalijo brangenybes kaip karo grobį, taip jos buvo negrįžtamai prarastos. Kita Vilniaus katedros lobyno dalis prelato Jurgio Bialozaro rūpesčiu tuomet buvo išvežta į Žemaitiją, vėliau ilgą laiką slėpta kunigaikščių Sapiegų Ružanos pilyje, o 1667 m. grįžo į katedrą. Būtent ši išsaugota kolekcijos dalis  šiandien sudaro Vilniaus katedros lobyno pagrindą. Mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Krikščioniški simboliai“ ir sužinojo, kokią reikšmę religijoje turi kryžius, akis, balandis, žuvis, trikampis... Gamino papuošalus shrink plastikc technika, kuriuos parsivežė namo.

Taip pat aplankė Vilniaus katedros požemius. Gidė pasakojo šios katedros atsiradimo istoriją, parodė video medžiagą. Mokiniai sužinojo, kad Vilniaus katedroje, puošniausioje barokinėje koplyčioje, ilsisi Lietuvos ir jaunimo globėjas šv. Kazimieras, požemiuose ir koplyčiose palaidoti Vilniaus vyskupai, Lietuvos valdovai ir didikai. Vilniaus katedros požemiuose išlikusi seniausia Lietuvoje Jėzaus Nukryžiavimo scenos freska, o karališkame mauzoliejuje ir kriptose palaidoti kai kurie Lietuvos valdovai ir jų žmonos bei Vilniaus vyskupai. Taip pat mokiniai sužinojo katedros varpinės istoriją. Drąsiausieji galėjo pasigrožėti Vilniaus senamiesčio panorama iš aukščiausios varpinės vietos.

Pasisėmę istorinių žinių bei pasikartoję tai, ką jau žinojo, laisvą laiką leido Sereikiškių parke ir Bernardinų sode. Stebėjo teniso kortuose treniruotes, žaidė lauko šaškėmis, grožėjosi gamta, braidė po srauniąją Vilnelę.

6 a klasės auklėtoja
Audronė Balčiūnienė

 

 

Nuorodos

Prisijunkite