Gerbiami mokinių tėveliai, dėkojame Jums, kad kiekvienais metais daugelis paskiriate iki 2 procentų pajamų mokesčio dalies Piliakalnio progimnazijos, tai yra savo vaikų, reikmėms. Su Jūsų pagalba mes ir toliau stengsimės, kad progimnazija būtų gražesnė, modernesnė, saugesnė.

Alytaus Piliakalnio progimnazija (Jiezno g. 1) priima vaikus 2016–2017 mokslo metams į pirmąsias klases.

Gerbiami mokinių tėveliai, dėkojame Jums, kad kiekvienais metais daugelis paskiriate iki 2 procentų pajamų mokesčio dalies Piliakalnio progimnazijos, tai yra savo vaikų, reikmėms. Su Jūsų pagalba mes ir toliau stengsimės, kad progimnazija būtų gražesnė, modernesnė, saugesnė.

Gerbiami mokinių tėveliai, dėkojame Jums, kad kiekvienais metais daugelis paskiriate iki 2 procentų pajamų mokesčio dalies Piliakalnio progimnazijos, tai yra savo vaikų, reikmėms. Su Jūsų pagalba mes ir toliau stengsimės, kad progimnazija būtų gražesnė, modernesnė, saugesnė.

Gerbiami mokinių tėveliai, dėkojame Jums, kad kiekvienais metais daugelis paskiriate iki 2 procentų pajamų mokesčio dalies Piliakalnio progimnazijos, tai yra savo vaikų, reikmėms. Su Jūsų pagalba mes ir toliau stengsimės, kad progimnazija būtų gražesnė, modernesnė, saugesnė.

Šrifto dydis:

Dėmesio, dėmesio!
Mokyklos biblioteka organizuoja  parodą „GAMTOS KAROLIAI“ ,
skirtą Tarptautinei mokytojo dienai ir mokyklos jubiliejui (Suvenyras iš 60).
Pasitelkite vaizduotę ir iš įvairių rudens gėrybių suverkite karolius, kuriuose galėtų būti ir mūsų mokyklos jubiliejinis skaičius – 60. Laukiame ir kitokių darbelių iš rudens gėrybių.
Parodėlė bus ruošiama spalio 3 d.
Bibliotekos vedėja

Šrifto dydis:

Progimnazijoje vyko  projektas „Būk atviras europietiškumui“  skirtas Europos kalbų dienai. Projekto tikslas plačiau informuoti mokinius apie didelę Europos kalbų įvairovę, skatinti mokinius mokytis kalbų, parodant galimybes pačiam plėtoti kalbinius  gebėjimus. Projekto metu  vyko įvairios veiklos: diskusija anglų kalba apie Europos kalbos dienos atsiradimą, kiekviena klasė paruošė plakatus apie tris Europos šalis, mokėsi tų šalių pagrindinius žodžius, atliko interaktyvų testą apie Europos šalių kalbas. Progimnazijoje svečiavosi ir su mokiniais angliškai bendravo programos „Erasmus+”  studentas iš Turkijos, šiuo metu studijuojantis Alytaus kolegijoje. Svečias papasakojo apie studentų mainų programos teikiamas galimybes ir pakvietė mokinius mokytis užsienio kalbų. Renginio pabaigoje progimnazijos direktorė Regina Špukienė padėkojo mokiniams už aktyvią veiklą ir visoms klasėms įteikė  „Europe direct“  Alytaus informacinio centro  metodinę medžiagą  apie Europos sąjungą.

Šrifto dydis:

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“, organizavo ugdomosios veiklos gerosios patirties konkursą, kurio tikslas buvo surinkti integruotų gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų, matematikos pamokų ar projektų scenarijų, planų ir jiems įgyvendinti reikalingų išteklių. Gerosios patirties konkursui pateiktus  darbus vertino Ugdymo plėtotės centro direktoriaus sudaryta keturių asmenų vertinimo komisija, kuri turėjo  atrinkti 20  kokybiškiausių , inovatyviausių ir konkurso temą atitinkančius darbus.
Gerosios patirties konkursui  darbą pateikė ir Piliakalnio progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Rita Barysienė. Mokytojos integruotas matematikos, informacinių technologijų ir dailės projektas „Simetrija matematikoje, gamtoje, mene“ pateko tarp 20 daugiausia komisijos balų surinkusių darbų. Ji  lapkričio 2-4 dienomis yra pakviesta į  nemokamus kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurių pagrindinės temos: duomenimis grįstas mokyklos tobulinimas, STEAM, geimifikacija, problemų sprendimas bendradarbiaujant. Taip pat bus apdovanota Ugdymo plėtotės centro padėkos raštu; jos darbas bus viešinamas gerosios patirties konkurso rinkinyje, Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.
Tai ne pirmas konkursas kai mokytoja Rita dalijasi savo sukurta mokymo medžiaga. Prieš du metus interaktyvių pamokų kūrimo su Smart Notebook programa respublikiniame konkurse buvo taip pat pripažinta nugalėtoja, progimnazijai už tai buvo padovanota Smart dokumentų kamera,  o mokytojai atiteko skaitmeninis fotoaparatas. Praeitais metais, subūrusi 5  inovatyvių mokytojų komandą progimnazijoje, dalyvavo respublikiniame “Smart mokykla” konkurse ir užėmė I vietą 5-8 kl. grupėje. Šiandien progimnazijos mokiniai gali  džiaugtis dar viena interaktyvia  SMART lenta su naujausia programine versija, o mokytojai-  nemokamais mokymais pažengusiems SMART naudotojams bei  BMK tušinukais su integruotu USB atmintuku.
Prie nuotraukos:  Mokytoja su mokiniais projektinių veiklų metu

Nuorodos

Prisijunkite