Gerbiami mokinių tėveliai, dėkojame Jums, kad kiekvienais metais daugelis paskiriate iki 2 procentų pajamų mokesčio dalies Piliakalnio progimnazijos, tai yra savo vaikų, reikmėms. Su Jūsų pagalba mes ir toliau stengsimės, kad progimnazija būtų gražesnė, modernesnė, saugesnė.

Alytaus Piliakalnio progimnazija (Jiezno g. 1) priima vaikus 2016–2017 mokslo metams į pirmąsias klases.

Gerbiami mokinių tėveliai, dėkojame Jums, kad kiekvienais metais daugelis paskiriate iki 2 procentų pajamų mokesčio dalies Piliakalnio progimnazijos, tai yra savo vaikų, reikmėms. Su Jūsų pagalba mes ir toliau stengsimės, kad progimnazija būtų gražesnė, modernesnė, saugesnė.

Gerbiami mokinių tėveliai, dėkojame Jums, kad kiekvienais metais daugelis paskiriate iki 2 procentų pajamų mokesčio dalies Piliakalnio progimnazijos, tai yra savo vaikų, reikmėms. Su Jūsų pagalba mes ir toliau stengsimės, kad progimnazija būtų gražesnė, modernesnė, saugesnė.

Gerbiami mokinių tėveliai, dėkojame Jums, kad kiekvienais metais daugelis paskiriate iki 2 procentų pajamų mokesčio dalies Piliakalnio progimnazijos, tai yra savo vaikų, reikmėms. Su Jūsų pagalba mes ir toliau stengsimės, kad progimnazija būtų gražesnė, modernesnė, saugesnė.

Šrifto dydis:

Atsisveikinom su II- ąją progimnazistų laida. Mokiniams buvo įteikti I pakopos baigimo pažymėjimai bei padėkos raštai už puikų mokymąsi, aktyvią visuomeninę bei sportinę veiklą garsinant progimnaziją. Būsimiems aštuntokams įteiktas testamentas ir perduotas simbolinis mokyklos raktas.

 

Šrifto dydis:

Atsisveikinimo vakaras ir projekto veiklos aptarimas, įsivertinimas Jaunimas projekto metu aktyviai įsitraukė į veiklą, gebėjo suvokti savo bei kaimyninės tautos kultūros savitumą, sąsajas su kitomis kultūromis, sustiprino tautinę savimonę, patriotines, pilietines ir tolerancijos kitoms kultūroms nuostatas. Aktyvių veiklų metu buvo ugdoma jauno žmogaus motyvacija ir skatinamas pasitikėjimas savimi, kas leido geriau suvokti save ir tuo pačiu užimti tvirtesnę poziciją visuomenėje.
Bendros veiklos, užsiėmimai, žaidimai buvo tai, kas labiausiai apjungė projekto dalyvius, skatino bendrauti, tobulinti anglų kalbos įgūdžius, išmokti vieną kitą lietuvišką ar lenkišką žodį.
Pasibaigus paskutinei projekto vakaronei dalyviai niekaip negalėjo išsiskirti: ašaros bėgo upeliais,  jie  vėl ir vėl apsikabindavo vieni kitus, sakydami iki pasimatymo. Su Lenkijos jaunimu ir jų vadovėmis piliakalniečiai praleido nuostabią, turiningą savaitę, tapo draugais, ir nutarė  pratęsti tolimesnio bendradarbiavimo veiklą. Dalyviai tikisi susitikti kitais metais Lenkijoje  bendrame ekologiniame projekte, kurį teiks finansavimui Pilos pradinė mokykla.

Projektas finansuotas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis.

Nuorodos

Prisijunkite