Darbo taryba

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis visų darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams (LR darbo tarybų įstatymas, 2 str. 2 d.) Darbo taryba negali atlikti funkcijų, kurios pagal įstatymus yra pripažintos kaip profesinės sąjungos prerogatyva.

Klausimus svarstymui Darbo tarybos posėdyje turi teisę pateikti Darbo tarybos nariai, darbdavys ir darbuotojai. Prašymai, svarstyti klausimą posėdyje, pateikiami elektronine forma darbotaryba@piliakalnis.alytus.lm.lt

 

Alytaus Piliakalnio progimnazijos darbo taryba

 

Darbo tarybos pirmininkė – Violeta Narvičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Nariai:

Lina Klebauskienė, bibliotekininkė,

Vilma Steniukynienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja.