Himnas

Progimnazijos himnas

Nemuno vingy Piliakalnis supas,
Eglių vainikai žaliuoja krantuos.
Vėjo glamonė paliečia man lūpas,
Apie mokyklą širdis uždainuos.

Priedainis

Vėl į mokyklą kiekvieną rytą,
Linksmo skambučio mes pakviesti.
Lenta vėl klasėj lauks nerašyta –
Vilioja mokslo takeliai visi.

Mes čia bėgiojam, mes čia ir augam,
Čia mus keleliai visad parves,
Savo Alytų lyg gėlę mes saugom,
Mylim mokyklą gimtąsias gatves.

Priedainis

Gražiausi metai prabėga mokykloj,
Išlieka lig skausmo giliai atminty,
Labai norėsis čia vėlei sugrįžti,
Skambučio aidų paklausyt.