.

Alytaus_Piliakalnio_progimnazija Jiezno_g._1,_LT-62265_Alytus Tel._(8_315)_79858, faks._(8_315)_79858. El._p. - rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių_asmenų_registras. Kodas_191055865

Alytaus_Piliakalnio_progimnazija Jiezno_g._1,_LT-62265_Alytus Tel._(8_315)_79858, faks._(8_315)_79858. El._p. - rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių_asmenų_registras. Kodas_191055865

Alytaus_Piliakalnio_progimnazija Jiezno_g._1,_LT-62265_Alytus Tel._(8_315)_79858, faks._(8_315)_79858. El._p. - rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių_asmenų_registras. Kodas_191055865

Alytaus_Piliakalnio_progimnazija Jiezno_g._1,_LT-62265_Alytus Tel._(8_315)_79858, faks._(8_315)_79858. El._p. - rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių_asmenų_registras. Kodas_191055865

Alytaus_Piliakalnio_progimnazija Jiezno_g._1,_LT-62265_Alytus Tel._(8_315)_79858, faks._(8_315)_79858. El._p. - rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių_asmenų_registras. Kodas_191055865

Šrifto dydis:

Alytaus Piliakalnio progimnazija (Jiezno g. 1) priima vaikus 2016–2017 mokslo metams į pirmąsias klases.

  • Klasės aprūpintos šiuolaikiškomis mokymo(si) priemonėmis. Kiekviena klasė turi atskirą savo rūbinę.
  • Progimnazijoje organizuojama įvairi popamokinė veikla.
  • Nuo pirmosios klasės mokiniai nemokamai gali lankyti neformaliojo ugdymo būrelius (dainavimo, dailės, floristikos, sporto, kompiuterių ir kt.).
  • Po pamokų vaikai gali lankyti pailgintos darbo dienos grupę. Čia jie atlieka namų užduotis, žaidžia įvairius žaidimus, pramogauja.
  • Teikiama psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo ir socialinio pedagogo pagalba.
  • Pagal poreikį organizuojamas nemokamas maitinimas.
  • Pradinių klasių mokiniai dalyvauja programose: „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ (vaikai nemokamai gauna pieno ir vaisių).

 

Nuorodos

TAMO dienynas 

MTP

SMPF 

MUKIS 

Sveika mokykla

 

Prisijunkite