Alytaus Piliakalnio progimnazija (Jiezno g. 1) LT-62265 Alytus Tel. (8 315) 79 858, faks. (8 315) 79 858. El. paštas rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių asmenų registras. Kodas 191055865

Alytaus Piliakalnio progimnazija (Jiezno g. 1) LT-62265 Alytus Tel. (8 315) 79 858, faks. (8 315) 79 858. El. paštas rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių asmenų registras. Kodas 191055865

Alytaus Piliakalnio progimnazija (Jiezno g. 1) LT-62265 Alytus Tel. (8 315) 79 858, faks. (8 315) 79 858. El. paštas rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių asmenų registras. Kodas 191055865

Alytaus Piliakalnio progimnazija (Jiezno g. 1) LT-62265 Alytus Tel. (8 315) 79 858, faks. (8 315) 79 858. El. paštas rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių asmenų registras. Kodas 191055865

Alytaus Piliakalnio progimnazija (Jiezno g. 1) LT-62265 Alytus Tel. (8 315) 79 858, faks. (8 315) 79 858. El. paštas rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių asmenų registras. Kodas 191055865

Šrifto dydis:

Alytaus Piliakalnio progimnazija (Jiezno g. 1) priima vaikus 2016–2017 mokslo metams į pirmąsias klases.

  • Klasės aprūpintos šiuolaikiškomis mokymo(si) priemonėmis. Kiekviena klasė turi atskirą savo rūbinę.
  • Progimnazijoje organizuojama įvairi popamokinė veikla.
  • Nuo pirmosios klasės mokiniai nemokamai gali lankyti neformaliojo ugdymo būrelius (dainavimo, dailės, floristikos, sporto, kompiuterių ir kt.).
  • Po pamokų vaikai gali lankyti pailgintos darbo dienos grupę. Čia jie atlieka namų užduotis, žaidžia įvairius žaidimus, pramogauja.
  • Teikiama psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo ir socialinio pedagogo pagalba.
  • Pagal poreikį organizuojamas nemokamas maitinimas.
  • Pradinių klasių mokiniai dalyvauja programose: „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ (vaikai nemokamai gauna pieno ir vaisių).

 

Nuorodos

Prisijunkite