.

Alytaus_Piliakalnio_progimnazija Jiezno_g._1,_LT-62265_Alytus Tel._(8_315)_79858, faks._(8_315)_79858. El._p. - rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių_asmenų_registras. Kodas_191055865

Alytaus_Piliakalnio_progimnazija Jiezno_g._1,_LT-62265_Alytus Tel._(8_315)_79858, faks._(8_315)_79858. El._p. - rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių_asmenų_registras. Kodas_191055865

Alytaus_Piliakalnio_progimnazija Jiezno_g._1,_LT-62265_Alytus Tel._(8_315)_79858, faks._(8_315)_79858. El._p. - rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių_asmenų_registras. Kodas_191055865

Alytaus_Piliakalnio_progimnazija Jiezno_g._1,_LT-62265_Alytus Tel._(8_315)_79858, faks._(8_315)_79858. El._p. - rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių_asmenų_registras. Kodas_191055865

Alytaus_Piliakalnio_progimnazija Jiezno_g._1,_LT-62265_Alytus Tel._(8_315)_79858, faks._(8_315)_79858. El._p. - rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių_asmenų_registras. Kodas_191055865

Šrifto dydis:

 

2-8 KLASIŲ PAMOKŲ LAIKAS

2019-–2020 MOKSLO METAMS

  

Pamokos

Pamokų laikas

1.

8.00 – 8.45

2.

8.55 – 9.40

3.

9.50  – 10.35

4.

10.50 – 11.35

5.

12.05 – 12.50

6.

13.00 – 13.45

7.

13.55 – 14.40

 

 

PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS PAMOKŲ LAIKAS

2019–2020 MOKSLO METAMS

 

Pamokos

Pamokų laikas

1.

8.00 – 8.30

2.

8.45 – 9.15

3.

9.30 – 10.00

4.

10.50 – 11.20

5.

11.30 - 12.00

 

1 KLASĖS PAMOKŲ LAIKAS

2019–2020 MOKSLO METAMS

 

Pamokos

Pamokų laikas

1.

8.00 – 8.35

2.

8.50 – 9.25

3.

9.45 – 10.20

4.

10.40 – 11.15

5.

11.25–12.00

 

 

 

 

 

 

 

Šrifto dydis:

Socialinė parama mokiniams

Socialinė parama mokiniams mokykloje organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu ir kitais teisiniais norminiais aktais.

Išskiriamos 2 socialinės paramos rūšys:

  • mokinių nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimas organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose);
  • parama mokinio reikmenims įsigyti.

Mokinių teisė į socialinę paramą:

Mokiniai, besimokantys pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio – 187,50 EUR.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos arba pateikus prašymą-paraišką mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos iki kalendorinių metų arba mokslo metų pabaigos.

Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pinigais arba nepinigine forma.

Norint gauti socialinę paramą, pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų-rūpintojų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) turi kreiptis į gyvenamosios vietos socialinės paramos skyrius. Deklaravę gyvenamąją vietą rajone turi kreiptis į seniūnijas arba rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius, o deklaravę gyvenamąją vietą Alytaus mieste, turi kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių (Vilties g. 28A, Alytus tel. 8 315 56667).

 

 

Alytaus Piliakalnio progimnazijos mokinius maitina UAB „Alvintra“.

Direktorė – Lina Ribinskienė

Valgykla dirba mokslo dienomis nuo 8.30 iki 14.00 val.

 

• Vaikų maitinimo tvarkos aprašas (LR Sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10 įsakymas Nr. V-394)

 

 

 

Nuorodos

TAMO dienynas 

MTP

SMPF 

MUKIS 

Sveika mokykla