Istorija

Trumpa istorija

Alytaus Piliakalnio progimnazijos istorija siekia 1916 metus, kai kunigo Konstantino Paulavičiaus iniciatyva Pirmajame Alytuje buvo atidaryta lietuviška pradinė mokykla, 1949 metais ji buvo reorganizuota į septynmetę, o 1956-aisiais tapo vidurine mokykla Nr. 4, 1994 metais mokyklai buvo suteiktas garbingas Alytaus miesto istoriją menančio Piliakalnio vardas. 2009 metais mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą, 2014 – į progimnaziją. Per 53-us gyvavimo metus vidurinė mokykla išleido 49 abiturientų laidas. Mokyklos auklėtiniai sėkmingai mokosi, o įgiję specialybes dirba įvairiose srityse. Tarp buvusių mokinių nemažai mokytojų, gydytojų, inžinierių, verslininkų, žemės ūkio specialistų, teisininkų, žurnalistų, psichologų.

Alytaus Piliakalnio progimnazija šiandien:

  • vykdo priešmokyklinio, pradinio, pirmosios dalies pagrindinio ugdymo, specialiojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas (pageidaujantys 1–6 klasių mokiniai gali lankyti pailgintos darbo dienos grupes);
  • sukurtos saugios, šiuolaikiškos, mokymosi sėkmingumą užtikrinančios darbo sąlygos – atlikta vidaus patalpų renovacija, apšiltinta pastato išorė, aptverta teritorija, įrengtos apsaugos vaizdo kameros. Progimnazijai, kaip įstaigai sėkmingai kovojančiai prieš patyčias, suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas;
  • modernizuotos ugdymo erdvės, gamtos mokslų, menų kabinetai aprūpinti šiuolaikiškomis mokymo priemonėmis;
  • kūrybiškai dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai;
  • pagalbos mokiniui specialistų komanda (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas) padeda mokiniams ir jų tėvams (globėjams) spręsti aktualias problemas;
  • vykdoma turininga neformaliojo vaikų švietimo, projektinė veikla – Kūrybinių partnerysčių projektas „Tyrinėjančios mokyklos“, tarptautinis Socrates Comenius daugiašalių mokyklų partnerysčių projektas „Atraskime paslėptus talentus“, mokinių veiklos projektas „Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas bendradarbiaujant su Vilniaus lietuvių namais“, pilietinio ugdymo „Kuriame respubliką“ projektas „Atgal į ateitį“;
  • progimnazija atvira nuolatinei kaitai ir tobulėjimui.