Metodinė taryba

METODINĖ TARYBA

2021 – 2022 m.m.

Metodinės tarybos pirmininkė  –  Kristina Krisiulevičienė,  lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai:

Rita Barysienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė;

Loreta Blaževičienė, kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos vyr. mokytoja;

Aida Raubūnienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, chemijos vyr. mokytoja;

Reda Ledžienė, fizinio ugdymo, menų, dorinio ugdymo ir technologijų metodinės grupės pirmininkė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Rima Pėstininkienė, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Jolita Paužienė, Pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė, socialinė pedagogė.