Planavimo dokumentai

Alytaus Piliakalnio progimnazijos 2022-ųjų metų veiklos planas

Alytaus Piliakalnio progimnazijos 2021-ųjų metų veiklos planas

Alytaus Piliakalnio progimnazijos 2020-ųjų metų veiklos planas

Alytaus Piliakalnio progimnazijos 2019-ųjų metų veiklos planas

Alytaus Piliakalnio progimnazijos 2018-ųjų metų veiklos planas

Alytaus Piliakalnio progimnazijos 2017-ųjų metų veiklos planas

Alytaus Piliakalnio progimnazijos 2016-ųjų metų veiklos planas

Mėnesio veiklos planas

Direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita

Piliakalnio progimnazijos 2017 – 2019 m. strateginis planas

Piliakalnio progimnazijos 2018 – 2020 m. strateginis planas

Piliakalnio progimnazijos 2019 – 2021 m. strateginis planas

Piliakalnio progimnazijos 2020 – 2022 m. strateginis planas

Piliakalnio progimnazijos 2021 – 2023 m. strateginis planas

Direktorės įsakymas, „Dėl išlaidų natūrinių normų patvirtinimo“

2020-2021 m.m. pradinio ugdymo planas

2020-2021 m.m. pagrindinio ugdymo planas

2019-2020 m.m. pradinio ugdymo planas

2019-2020 m.m. pagrindinio ugdymo planas

2018-2019 m.m. pradinio ugdymo planas

2018-2019 m.m. pagrindinio ugdymo planas

 2017-2018 m.m. pradinio ugdymo planas

 2017-2018 m.m. pagrindinio ugdymo planas

Su kitais progimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt.