Naujienos

Tarptautiniai projektai – erdvė tobulėjimui ir pokyčiams

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose pedagogams atveria plačiausias erdves susipažinti su kitų šalių švietimo sistemos pokyčiais bei sėkmingos patirties pavyzdžiais, skatina kūrybiškai mąstyti bei daryti prasmingas įžvalgas. Su tikslu pasidalinti tarptautinių projektų organizavimo patirtimi Alytaus Piliakalnio progimnazija pakvietė  miesto pedagogus į  gerosios patirties sklaidos seminarą „Tarptautiniai projektai – erdvė tobulėjimui ir pokyčiams“. Šiame seminare Erasmus+ programos KA1 ir KA2 veiksmo projektų  vykdytojai dalinosi stažuotėse bei kursuose užsienio šalyse  įgyta tarptautinių projektų organizavimo patirtimi, pristatė sėkmės istorijas, projekto rezultatų sklaidą, aptarė mokyklos tarptautiškumo stiprinimo, mokinių tarpkultūrinės kompetencijos ugdymą ne tik popamokinėje veikloje, bet ir pamokų metu.

Alytaus Piliakalnio progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Rita Barysienė pristatė Erasmus+  programos teikiamas galimybes organizuojant tarptautinę projektinę veiklą mokykloje bei pasidalino KA1 projekto „Besimokantis mokytojas  – mokantis mokinys“ kursų „Žaidimais paremtas mokymasis“ įgytomis žiniomis bei praktinės veiklos pavyzdžiais. Vilija Zenkevičienė, progimnazijos socialinė pedagogė perteikė vertingą  trijų Danijos mokyklų patyriminio ugdymo  strategiją ir patirtis organizuojant STEAM mokymą bei  IT naudojimo galimybes ugdyme. Jolita Noruvienė, geografijos mokytoja metodininkė supažindino su interaktyviais įrankiais, skirtais pamokos sužaidybinimui bei projektų partnerių bendradarbiavimui.

Dzūkijos mokyklos direktorė, eTwinning ambasadorė Vilija Sušinskienė kalbėjo apie savo mokyklos tarptautiškumo strategiją – gaires šiuolaikiško ugdymo tikslams pasiekti, papasakojo apie Erasmus+ akreditacijos  teikiamas galimybes bei naudą. Erasmus+ projekto „Laimingi mokiniai – laiminga šalis“ darbo vaisiais ir sklaida Alytaus Dainavos progimnazijoje dalinosi Jurgita Kamandulienė, šios progimnazijos pavaduotoja ugdymui.

Regina Špukienė, Piliakalnio progimnazijos direktorė, aptarė 3 metus trukusį  ir sėkmingai įgyvendintą Erasmus+ programos  projektą „Valdyk pyktį“. Šio projekto veiklos ir sukurti rezultatai padėjo mokiniams, kenčiantiems nuo pykčio problemų, paįvairino pykčio valdymo metodus, kūrė piktų reakcijų mažinimo strategijas, patobulino problemų sprendimo ir bendravimo įgūdžius.

Seminaro refleksijos metu dalyviai pritarė, kad Erasmus+ projektai skatina tiek mokinių, tiek mokytojų motyvaciją. Iš kiekvieno projekto susitikimo dalyviai parsiveža naujų idėjų, pasiūlymų, kuriuos perteikia mokiniams, dalinasi su kolegomis, socialiniais partneriais. Viešėdami užsienio šalyse tiek mokiniai bei mokytojai patobulina anglų kalbos įgūdžius bei susipažįsta su kitų šalių gamta, kultūra, tradicijomis, papročiais.

Rita Barysienė,

 Piliakalnio progimnazijos projektų vadovė