Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė –Regina Špukienė, progimnazijos direktorė;
Pirmininkės pavaduotoja –Vilija Zenkevičienė, socialinė pedagogė;
Sekretorė –Vilma Steniukynienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja;
Narės:Rasa Morazaitė, vyresnioji specialioji pedagogė;
Odeta Česnulevičienė, logopedė metodininkė;
Kristina Krisiulevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Alytaus Piliakalnio progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo

Įsakymas dėl Vaiko gerovės komisijos sudėties pasikeitimo