Viešieji pirkimai

Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo

Alytaus Piliakalnio progimnazijos mažos vertės pirkimų taisyklės

Numatomų pirkimų planas

2016 metų pirkimų planas

Vykdomi pirkimai

Mažos vertės pirkimai

Pirkimų ataskaitos

2015 metų pirkimų ataskaita