Naujienos

Žvakelė užmirštam kapui

Gyvenimas – giesmė, gyvenimas – stebuklas. Jis mainosi, kinta, spindi visom vaivorykštės spalvom. Jis būna lengvas ir sunkus, būna tyras ir purvinas, pasakiškas ir niekingas. Gyventi – tai tarsi skaityti. Praeina diena – užverti puslapį, prabėga metai – perskaitai skyrių. Vieni žmonės tik perskaito tai, kas paskirta Aukščiausiojo. Kiti – kuria ir patys rašo savo gyvenimo knygą, pripildydami ją prasmės, įamžindami save.


Kartais valandos šviesios ir tyros,
Kaip šilkinio šaltinio malda,
Kartais graudžios kaip ašaros byra,
Lyg nebūtų šviesiau niekada.
Kartais valandos sunkias lyg kraujas,
Kartais laša lyg sunkūs lašai,
Kartais jų, kad sustotų, maldauji,
Kartais jų, kad skubėtų, prašai.
Kartais valandos bėga lyg upės,

Ir iš džiaugsmo netilpsta krantuos,
Kartais ieškai, kaip vergas suklupęs,
Nors vienos, nors vienos valandos.

B. Brazdžionis „Valandos“

Spalio 29 dieną Mokinių tarybos nariai ir kuratorė L. Blaževičienė aplankė ir sutvarkė apleistus I-ojo Alytaus kapus, bei pagerbė žvakutės šviesa ir tylia malda išėjusius Anapilin Piliakalnio progimnazijos mokytojus ir mokinius. Akcija „Žvakelė užmirštam kapui” uždega šilumą ir šviesą mūsų širdyse!!!

Taip pat spalio 28 dieną AMSMT ir ALJ organizavo tradicinę AMSMT akciją – „Uždekime žvakelę mirusiems”, kurioje dalyvavo ir mūsų Mokinių tarybos nariai. Organizacijų savanoriai ir kiti renginio dalyviai tvarkė prie Šv. Angelų sargų bažnyčios neprižiūrimus antkapius, ant jų uždegė žvakeles bei pagerbė mirusiuosius.

Mokinių taryba