Prioritetai

Alytaus Piliakalnio progimnazijos veiklos prioritetinės kryptys

 

1. Bendruomeniškumo, tautiškumo ir etninės kultūros, pilietiškumo ugdymas.
Siektinos vertybės – tautiškai susipratusi, iniciatyvi, kūrybiška ir savarankiška, pilietiškai aktyvi ir atvira bendruomenė, puoselėjanti etninę kultūrą.

2. Švietimo kokybės gerinimas, išskirtinį dėmesį skiriant pamokos kokybei (veiklos diferencijavimui, atskirų mokinių pažangai, išmokimo stebėjimui) mokytojų tobulėjimui, mokinių sveikatingumo ir žmogaus saugos ugdymui. Siektinos vertybės – švietimo kokybė; geri ugdymo rezultatai, sveika ir saugi aplinka ir sveiki bendruomenės nariai.