Progimnazijos darbuotojai

Mokytojai

Mokytojų pareigybių aprašas

Eil. Nr. Vardas ir pavardė Pareigos Kontaktai
1 Laima 
Karkauskienė
Priešmokyklinės klasės mokytoja,
vyr. pradinių klasių mokytoja
laima.karkauskiene@piliakalnioprogimnazija.lt
2 Rima 
Pėstininkienė
1a klasės mokytoja, 
pradinių klasių mokytoja metodininkė
pestininkiene@inbox.lt
3 Vilma
Steniukynienė
2a klasės mokytoja, 
pradinių klasių vyr. mokytoja
 
4 Rasa 
Urbanavičienė
3a klasės mokytoja, 
pradinių klasių mokytoja metodininkė
rasurb@gmail.com
5 Violeta 
Narvičienė
4a klasės mokytoja, 
pradinių klasių mokytoja metodininkė
violetanar@gmail.com
6 Kristina 
Krisiulevičienė
6a klasės auklėtoja,
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
kristina.krisiuleviciene@piliakalnioprogimnazija.lt
7 Rasa 
Morazaitė
7a klasės auklėtoja,
vyr. specialioji pedagogė
rasa.morazaite@gmail.com
8 Reda 
Ledžienė
8a klasės auklėtoja,
kūno kultūros mokytoja metodininkė,
pailgintos darbo dienos grupės mokytoja
reda.ledziene@gmail.com
9 Svetlana 
Rudavičienė
Istorijos mokytoja metodininkė,
pailgintos darbo dienos grupės mokytoja
rudaviciene@gmail.com
10 Dalia 
Romanova
Choreografijos mokytoja metodininkė dalia.romanova@gmail.com
11 Ona 
Jakubelskienė
Pailgintos darbo dienos grupės mokytoja, 
pradinių klasių mokytoja metodininkė
jakubelskiene@gmail.com
12 Stasė 
Antanaitienė
Rusų kalbos mokytoja metodininkė staseantanaitiene@gmail.com
13 Jolita Noruvienė Geografijos mokytoja metodininkė  
14 Rita 
Barysienė
Matematikos mokytoja metodininkė rita.barysiene@gmail.com
15 Eglė Eimanavičienė Technologijų mokytoja  
16 Osfaldas 
Jackevičius
Vyresnysis technologijų mokytojas  osfaldas@mail.ru 
17 Vidmantas 
Jankauskas
Dailės mokytojas metodininkas vidmantostudija@gmail.com 
18 Irina 
Levendauskienė
Vyresnioji muzikos mokytoja  levendster@gmail.com
19 Danutė 
Marcinkevičienė
Informacinių technologijų 
mokytoja metodininkė
dana.marcink@gmail.com
20 Loreta
Blaževičienė
Vyresnioji anglų kalbos mokytoja  
21 Vaida
Sakalauskienė
Biologijos mokytoja  
22 Jacinta 
Goberienė
Tikybos mokytoja  
23 Vaida
Bielevičienė
Vyresnioji fizikos mokytoja vaida.volungeviciute@gmail.com
24 Aida 
Raubūnienė
Vyresnioji chemijos mokytoja,
gamtos mokytoja
aidar@inbox.lt
25 Povilas Šaulys  Neformaliojo ugdymo vadovas   
26 Vaidutis
Šurskas
Neformaliojo ugdymo vadovas  

Pagalbos mokiniui specialistai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
1. Vilija Zenkevičienė
(pareigybės aprašas)
Socialinė pedagogė vilijazenkeviciene@gmail.com
2. Rasa Morazaitė
(pareigybės aprašas)
Vyr. specialioji pedagogė rasa.morazaite@gmail.com
3. Odeta Česnulevičienė
(pareigybės aprašas)
Logopedė metodininkė odeta.ce@gmail.com

Administracijos darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
1. Rimutė Sakalavičienė Sekretorė (8 ~315) 79 858
rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt
2. Lina Klebauskienė Bibliotekininkė  linalytus@gmail.com
3. Jolita Paužienė Operatorius it.piliakalnis@gmail.com 
4. Pranas Šeduikis  IT specialistas  

Aptarnaujančio personalo darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vilija Grudzinskienė Valytoja
3. Ramutė Plentienė Valytoja
4. Anastazija Bieliauskienė Valytoja
5. Kęstutis Raudonis Kiemsargis, įrenginių aptarnavimo ir einamo remonto darbininkas
6. Virginijus Potelis Įrenginių aptarnavimo ir einamo remonto darbininkas, elektrikas
7. Roma Bernatavičienė Rūbininkė, valytoja