Gerbiami mokinių tėveliai, dėkojame Jums, kad kiekvienais metais daugelis paskiriate iki 2 procentų pajamų mokesčio dalies Piliakalnio progimnazijos, tai yra savo vaikų, reikmėms. Su Jūsų pagalba mes ir toliau stengsimės, kad progimnazija būtų gražesnė, modernesnė, saugesnė.

Alytaus Piliakalnio progimnazija (Jiezno g. 1) priima vaikus 2017–2018 mokslo metams į pirmąsias klases.

Gerbiami mokinių tėveliai, dėkojame Jums, kad kiekvienais metais daugelis paskiriate iki 2 procentų pajamų mokesčio dalies Piliakalnio progimnazijos, tai yra savo vaikų, reikmėms. Su Jūsų pagalba mes ir toliau stengsimės, kad progimnazija būtų gražesnė, modernesnė, saugesnė.

Gerbiami mokinių tėveliai, dėkojame Jums, kad kiekvienais metais daugelis paskiriate iki 2 procentų pajamų mokesčio dalies Piliakalnio progimnazijos, tai yra savo vaikų, reikmėms. Su Jūsų pagalba mes ir toliau stengsimės, kad progimnazija būtų gražesnė, modernesnė, saugesnė.

Gerbiami mokinių tėveliai, dėkojame Jums, kad kiekvienais metais daugelis paskiriate iki 2 procentų pajamų mokesčio dalies Piliakalnio progimnazijos, tai yra savo vaikų, reikmėms. Su Jūsų pagalba mes ir toliau stengsimės, kad progimnazija būtų gražesnė, modernesnė, saugesnė.

Šrifto dydis:Birželio 7 d.  progimnazijoje iškilminga švente pasibaigė 8 klasės mokslo metai. Mokyklos direktorė Regina Špukienė padėkojo visiems mokiniams už jų pasiekimus, įteikė pažymėjimus, padėkos raštus už labai gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą. Tėvų vardu kalbėjo Asta Lugauskienė. Mokytojams buvo padėkota už žmoniškųjų vertybių puoselėjimą, kūrybiškumą, rūpestį ir dėmesį jaunajai kartai.

Šventę  organizavo ir vedė 7-os klasės  mokiniai, auklėtoja

Linkime aštuntokams- sėkmingai įsilieti į gimnazijų kolektyvus!

Šrifto dydis:

Alytaus Piliakalnio progimnazijos 6-8 klasės mokiniai ir progimnazijos darbuotojai vasaros pirmąją dieną pasitiko su šiltais apsikabinimais ir puikia nuotaika.
 Šią gražią idėją įgyvendinome palaikydami akciją „Taikos glėbys“. Visiems linkime puikios vasaros  ir plataus, šilto glėbio artimam apkabinti!

Šrifto dydis:

,,Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas“.
   (Amerikiečių rašytojas E. G. Hubbard)

Šiais mokslo metais minėjome gražų šešiasdešimtąjį mokyklos jubiliejų. Daug kalbėjome apie praeitį, tad nusprendėme, kad reikia žvelgti ir į ateitį, todėl  paskutinę pavasario dieną 6 – 8 klasių mokiniai vykdė projektą „Mokyklos diena“, kurio metu atliko įvairias kūrybines užduotis. Vaikai kūrė „Ateities mokyklos“ viziją. Rytas prasidėjo įdomia, motyvuojančia ir pasitikėjimą savimi keliančia keliautojo, verslininko, lektoriaus Šarūno Klėgerio paskaita. Po jos vaikai, susiskirstę į tris grupes, dirbo skirtingose erdvėse. Linksmai ir draugiškai nusiteikę, piešė plakatus apie įsivaizduojamą „Ateities mokyklą“, repetavo šokį – dainą, kūrė inscenizaciją apie mokytojų ir mokinių tarpusavio santykius. Jų darbo rezultatai atskleidė, kokioje mokykloje norėtų mokytis, kaip įsivaizduoja mokytojų ir mokinių bendravimą, ko pasigenda šiuolaikinėje švietimo sistemoje. ,,Mokyklos dienos“ tikslas – suburti bendruomenę, skatinti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką. Smagu, kad visi mokytojai talkino ir dirbo komandoje su mokiniais. Tik siekdami bendro tikslo, sukursime mokyklą, į kurią norisi eiti kasdien ir grįžti po daugelio metų.
Netradicinio ugdymo dienos – Mokyklos dienos – veiklą organizavo lietuvių k. vyr mokytoja Kristina Krisiulevičienė, istorijos mokytoja metodininkė Svetlana Rudavičienė, šokio vyr. mokytoja Dalia Romanova, muzikos vyr. mokytoja Irina Levendauskienė, dailės mokytojas metodininkas Vidmantas Jankauskas.

Kristina Krisiulevičienė,
lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Nuorodos

Prisijunkite