.

Alytaus_Piliakalnio_progimnazija Jiezno_g._1,_LT-62265_Alytus Tel._(8_315)_79858, faks._(8_315)_79858. El._p. - rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių_asmenų_registras. Kodas_191055865

Alytaus_Piliakalnio_progimnazija Jiezno_g._1,_LT-62265_Alytus Tel._(8_315)_79858, faks._(8_315)_79858. El._p. - rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių_asmenų_registras. Kodas_191055865

Alytaus_Piliakalnio_progimnazija Jiezno_g._1,_LT-62265_Alytus Tel._(8_315)_79858, faks._(8_315)_79858. El._p. - rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių_asmenų_registras. Kodas_191055865

Alytaus_Piliakalnio_progimnazija Jiezno_g._1,_LT-62265_Alytus Tel._(8_315)_79858, faks._(8_315)_79858. El._p. - rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių_asmenų_registras. Kodas_191055865

Alytaus_Piliakalnio_progimnazija Jiezno_g._1,_LT-62265_Alytus Tel._(8_315)_79858, faks._(8_315)_79858. El._p. - rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt Juridinių_asmenų_registras. Kodas_191055865

Šrifto dydis:

Aš jau ne lašas jūroje, o jūra manyje,
Galiu užlieti plačiausias dykumas ir kalnus,
Bet tavo akys dar gilesnės už mane,
Tu mano saulė vandenyno gelmėse.

L.Adomaičio daina „Vandenynai” skambėjo Piliakalnio progimnazijos mokytojams ankstyvą spalio 5 – osios rytmetį. Kvepėjo gėlėmis ir šokoladų, liejosi dėkingumo žodžiai mūsų gerbiamai direktorei R.Špukienei, mokytojams…

Tarptautinė mokytojo diena – tai pirmasis šventiškas stabtelėjimas beįsisukančių mokslo metų verpete. Iš šalies žiūrint atrodo, kad mokykloje niekas nesikeičia – skambutis, pamoka, pertrauka. Toks pat išlieka ir mokytojas, besisukantis mokyklos kasdienybės rate, dalindamas savo žinias ir išmintį visiems vienodai – ir mažam pirmokui, ir jau besiruošiančiam palikti progimnaziją aštuntokui.

Mokytojas ne tik moko vieno ar kito dalyko, bet yra ir vedlys, visą laiką veda už rankos mus, mokinius, į gyvenimą. Atskleidžia, kaip toli ir kaip plačiai galime keliauti. Moko pavyzdžiais, o ne žodžiais. Vadovėlių puslapiai  vertybėmis nealsuoja. Vadovėlių taisyklės realybe tampa tada, kai pats mokytojas gyvena tomis vertybėmis.

Mes esame būsimi prezidentai, premjerai, gydytojai, mokytojai, darbininkai… Didžiuojamės Jumis, mokytojai, kad ugdote mumyse žmogų, vedate pažinimo keliu, drąsinate nebijoti iššūkių. Nuoširdžiai dėkojame Jums už jūrą mūsų širdyse ir saulę Jūsų akyse!

 

Mokinių taryba

Šrifto dydis:

VISĄ SPALIO MĖNESĮ

bibliotekos skaitykloje respublikinė ikimokyklinukų, pradinukų, jų tėvelių bei pedagogų darbų paroda

,,SU RAIDE DRAUGAUSI – PASAULĮ APKELIAUSI‘‘

(organizatorės: Alytaus lopšelio – darželio ,,Linelis“ pedagogės)

  

 

Šrifto dydis:

Pirmą kartą Europos kalbų diena švęsta 2001 metais. Šis renginys, kurį organizavo Europos Taryba ir Europos Sąjunga įtraukė milijonus žmonių iš 45 dalyvaujančių šalių. Įvairiais renginiais buvo švenčiama Europos kalbų įvairovė ir skatinamas kalbų mokymasis.Po šio sėkmingo renginio Europos Taryba paskelbė rugsėjo 26 dieną – Europos kalbų diena.

Šiais metais, rugsėjo 25 d., užsienio kalbų mokytojų,Stasės Antanaitienės ir Loretos Blaževičienės, iniciatyva šią dieną pažymėjoe ir mūsų progimnazijoje. Renginio vedantieji  supažindino visus su pagrindiniais bei įdomiausiais faktais apie Europos kalbas. Na, o prisirinkus informacijos, žinias jau galima buvo pasitikrinti aktų salėje vykusioje 5 – 6 ir 7 – 8 klasių mokinių viktorinoje. Visų jėgos buvo lygios, nes pagrindinė informacija slėpėsi įvadiniame pranešime, užfiksuotame skaidrėse, tereikėjo tik atidžiai skaityti ar klausytis. Nuotaikingiausios užduotys buvo, kai reikėjo atspėti išgirstos dainos kalbą ar kokia kalba girdėjo skaičius ar net kokia kalba buvo kalbama filmo ištraukoje. Sunkiausiai sekėsi atsakinėti į tokius klausimus kaip pvz.: kaip vadinasi ES himnas ar kokiai kalbų šeimai priklauso dauguma Europos kalbų. Lengviausiai visoms komandoms sekėsi atpažinti Europos valstybių vėliavas. Pralaimėjusių nebuvo, nes kiekvienas kažkuo praturtėjo – kas išgirstu nauju žodžiu, kas įdomiu faktu, o kas pasidžiaugė draugo sėkme ar pasidalino šypsena bei laimėtu spalvingu pieštuku su Piliakalnio progimnazijos logotipu.

Kalbos tam ir reikalingos, kad bendrautume, draugautume, pažintume pasaulį, jo tautas ir kultūras, siektume žinių. Tai buvo maloni geroji patirtis, leidusi mokiniams pasiekti mokymosi sėkmės, pažinti atradimo, bendravimo džiaugsmą. Lieka laukti kitų tokių informatyvių renginių ir nuosekliai, kantriai mokytis svetimų kalbų, nepamirštant ir savosios, nes pasak  kalbininko J.Jablonskio „Kalba yra didis, tautos statytas paminklas“.

Šrifto dydis:

2020 – uosius metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Tautodailės metais. Tautodailininkų kūryba sklinda per nacionalines šventes, parodas, plenerus. Tautodailininkų dėka populiarėja tautinio kostiumo, kalvystės, medžio skulptūros sritys.

Alytaus Piliakalnio progimnazijos bibliotekoje atidaryta

,,Arūno Klebausko verpsčių paroda“.

Kviečiame apsilankyti

 

  

 

Šrifto dydis:

KAŽKAS PABELDĖ Į DURIS, KAŽKAS MIEGOT NELEIDŽIA…

ATMERKĘS NUOSTABOJ AKIS MATAI RUGSĖJO VEIDĄ.

PASIPUOŠĖ RUDUO FRAKU IR ĮMETĖ PRO LANGĄ

RUGSĖJO ASTRŲ SULYTŲ, IŠTIESĘS SAVO RANKĄ.

ATĖJO ŠVENTĖ Į NAMUS, PAKVIPO VISKAS KNYGOM.

RUGSĖJIS SU TAVIM PERPUS UŽSIĖMĖ DALYBOM.

DALINO RUDENIO LAPUS - LAPUS BALTŲJŲ KNYGŲ.

PAVERTĘS RAŠALĄ LIETUM LYDĖS TAVE MOKYKLON.

 

Skamba mažas varpelis pirmokėlio delne:
Su Rugsėjo pirmąja, su Vaikystės švente!

  

Rugsėjo 1-osios šventė mokykloje prasidės 9.00 val.

  

Alytaus Piliakalnio progimnazijos bendruomenė

Šrifto dydis:

Rugpjūčio 8 dieną, Alytaus Piliakalnio progimnazijos šokėjos ir dainininkės, kartu su mokytojomis Irina Levendauskiene ir Dalia Romanova, dalyvavo šventėje „Viena didelė šeima“. Šią šventę organizavo Alytaus raj., Žagarių kaimo bendruomenė. Skambėjo dainos, juokas ir plojimai, vaikus linksmino Pepė ilgakojinė ir linksmasis Karlsonas, daug linksmybių ir pramogų.

 

Nuorodos

TAMO dienynas 

MTP

SMPF 

MUKIS 

Sveika mokykla