Ugdymo karjerai koordinacinė grupė

Pirmininkė –
Sekretorė –
Stasė Antanaitienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė.
Lina Klebauskienė, bibliotekininkė.
Narės: Rima Pėstininkienė – 1 a klasės mokytoja metodininkė,
Violeta Narvičienė – 4 a klasės mokytoja metodininkė,
Loreta Blaževičienė – 5 a klasės auklėtoja, vyresnioji anglų kalbos mokytoja,
Kristina Krisiulevičienė – 6 a klasės auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Rasa Morazaitė – 7 a klasės auklėtoja, vyresnioji specialioji pedagogė,
Reda Ledžienė – 8 a klasės auklėtoja, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė,
Dalia Romanova – choreografijos mokytoja metodininkė, profesijos patarėja.

Alytaus Piliakalnio progimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Daugiau informacijos www.mukis.lt.

Metodinės priemonės „Grįžtamojo ryšio žaidimas“ išsamesnė instrukcija: ČIA

UGDYMAS  KARJERAI

1. Ugdymo karjerai organizavimas

2. Pagrindiniai dokumentai

2.1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
2.2. Ugdymo karjerai modelis
2.3. Ugdymo karjerai programa
2.4. Ugdymo karjerai veiklos planas

3. Metodinė medžiaga

3.1. Mokinio knyga
3.2. Mokytojo knyga
3.3. Rekomendacijos klasės auklėtojams (valandėlės)
3.4. Mokinių profesinio veiklinimo metodika

Daugiau informacijos:

www.mukis.lt

www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt

www.nrcg.lt

www.profesijupasaulis.lt

www.ldb.lt

www.darborinka.lt

www.studijos.lt

www.karjeroscentras.lt

www.tinklas.lt

Profesinio veiklinimo organizatorė Edita Smaidžiūnienė

El. p. profesinio orientavimo vykdymo edita.smaidziuniene@gmail.com